Perkhidmatan Company Secretary

Perkhidmatan Company Secretary

Kenapa perlu Company Secretary @ Setiausaha Syarikat?

Dunia perniagaan semakin berkembang pesat dan semakin banyak peraturan dan undang-undang yang telah dan akan diperkenalkan. Ini adalah bertujuan untuk memantapkan dan menyesuaikan peranan Setiausaha Syarikat agar lebih efektif dan juga selaras dengan perkembangan Akta Syarikat yang semakin bergerak kehadapan.

Peranan Setiausaha Syarikat adalah memberi nasihat kepada pekara-pekara yang berkaitan dengan Syarikat dan juga Lembaga Pengarah. Disenaraikan garis panduan Setiausaha Syarikat dalam memenuhi akan peranan dan tanggungjawab mereka kepada Lembaga Pengarah, Pemegang Saham dan Syarikat. Garis panduan ini juga termaktub dalam etika yang dibuat oleh Charterd Secretaries of Malaysia (Setiausaha Syarikat Malaysia).
A. TANGGUNGJAWAB DAN PERANAN

 1. Setiausaha Syarikat akan menyediakan dokumen Memorandum dan Arikel (M & A) bagi setiap syarikat mengikut jenis perniagaan. Peraturan dan Perlembagaan yang tertera di dalam M & A kekadang berbeza bagi setiap Syarikat. Sebagai contoh perkara mengenai Perlantikan Pengarah, Penjualan Saham, Bilangan Ahli dan sebagainya. Antara dokumen lain seperti Borang 13A, Borang 24, Borang 49, Borang 44 dan berbagai borang lagi.
 2. Setiausaha Syarikat berkebolehan dan memahami akan pekara yang berkaitan dengan Undang-undang Syarikat (Akta Syarikat) dan Peraturan-peraturan.
 3. Setiausaha Syarikat perlu memastikan akan pematuhan prosedur yang betul dipatuhi selaras dengan M & A Syarikat yang tertera dan juga Akta Syarikat. 1965.
 4. Adalah menjadi tanggungjawab Setiausaha Syarikat memastikan setiap dokumen asal yang disimpan oleh Setiausaha Syarikat adalah sama dengan salinan yang diberikan seperti yang tertera didalam Buku Berkanun (Statutory Books), Buku Pendaftaran (Register Books) dan Dokumen Setiausaha (Secretarial Files).
 5. Setiausaha Syarikat juga perlu memahami dengan sewajarnya akan “Kod and Etika Setiausaha Syarikat” yang dibuat oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang dulu dikenali sebagai Pendaftar Syarikat (ROC) dan mendokumenkan secara terang akan tanggungjawab dan peranan Setiausaha Syarikat dan kod etika praktis.

C. MESYUARAT SYARIKAT

 1.  Pihak Setiausaha Syarikat perlu berkebolehan mengetahui akan prinsip asas undang-undang Mesyuarat. · Pihak Setiausaha Syarikat hendaklah menasihatkan Para Lembaga Pengarah mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan (AGM) sekurang-kurangnya sekali dalam tahun kalendar. AGM ini perlu diadakan walaupun Syarikat tersebut aktif atau tidak (Dormant). Jika tidak dilaksanakan, penalti akan dikenakan.
 2. Peranan Setiausaha Syarikat dalam menyelia mesyuarat syarikat adalah semata-mata sebagai pentadbir mesyuarat dan juga termasuk :
  (a) Mengatur dan berkerjasama dengan Pengerusi dan atau Pengarah Urusan berkenaan dokumen dan agenda
  (b) Menyediakan Buku dan Bilik Mesyuarat
  (c) Menghadirkan diri dan merekodkan Minit Mesyuarat
  (e) Memainkan peranan sebagai Penasihat kepada Pengerusi dan Lembaga Pengarah
  (f) Menyerahsimpan dokumen-dokumen berkaitan
 3.  Minit dan Resolusi Mesyuarat yang disediakan haruslah mencerminkan mesyuarat yang diadakan dan didokumentasikan secara bertepatan, ringkas dan padat dan menggunakan bahasa yang mudah.
 4. Hasil dari Minit Mesyuarat dan Resolusi hendaklah disediakan melalui Kepala Surat Syarikat (Company’s Letterhead) dan disahkan oleh Pengerusi Mesyuarat dan/atau Setiausaha Syarikat.
 5. Pihak Setiausaha Syarikat hendaklah membentangkan kesemua Resolusi Pengarah yang telah diluluskan oleh Mesyuarat Lembaga Terdahulu pada Mesyuarat Lembaga yang akan datang sebagai peringatan.

Kadar Servis Company Secretary

1) Setup Sdn Bhd rm2500 (one time shj)

2) Retainer fees Rm80 (sebulan sekali) 

3) Annual return rm800 (setahun sekali)

4) Surat Resolution Rm50 (base on request)

5) Akaun management sign up here bit.ly/akauntax

5) Audit by profesional Auditor Rm800 - rm10000 (depend on sales)

6) Pendaftaran Borang C Sdn Bhd Rm280 ( one time )

7) Submission TAX Borang C Sdn Bhd Rm997 (setahun sekali)

8) Perkhidmatan Pendaftaran GST untuk Enterprise / Sdn Bhd


Perhatian! Sila lengkapkan borang di bawah.

Ruangan yang wajib diisi

BUTIRAN PEMBELIAN

Produk Kuantiti Harga (RM)
Setup Sdn Bhd incorporation the company (rm400,000.00 Authorized Capital) , Name Search & Open Bank Resolution
Pendaftaran LHDN Borang C untuk syarikat
Submission TAX Borang C Sdn Bhd
Perkhidmatan Pendaftaran GST untuk Enterprise / Sdn Bhd
Annual return
JUMLAH
JUMLAH KESELURUHAN (RM)
Caj Pengendalian (RM)

BUTIRAN PELANGGAN

Log Masuk atau

Butiran Pembayaran